Pärnu Haldusteenused

Pärnu Haldusteenused on Pärnu Linnavalitsuse hallatav ettevõte, mis on ellu kutsutud linna omandis olevate objektide haldamiseks ja hooldamiseks ning linnakodanike teenindamiseks.

Pärnu Haldusteenused teostab heakorratöid kõikidel Pärnu linna kalmistutel, haldab munitsipaalelamuid, hoiab korras bussipeatused ja korraldab tasulist parkimist.

Ettevõte osutab erinevaid teenuseid ka linnakodanikele: haldab ja hooldab korruselamuid, langetab puid, juurib põõsaid, lükkab lund ja niidab muru.

Hauaplatside kujundamine, ehitamine, korrastamine, puhastamine, kirjete taastamine ja lepinguline hooldamine on teenusteliikideks mida osutame linna kalmistutel.

Kuna ka Vallikäär ja seal asuv Talvesadam on Pärnu Haldusteenuste vastutusalas tuleb soovijatel kõik kokkulepped veesõidukite hoidmiseks sõlmida linnaettevõtte kaudu. Vastav info ja hinnakirjad on kättesaadavad käesolevalt kodulehelt. 

Pärnu Haldusteenuste töötajad vastavad ka kahele ööpäevaringselt toimivatele infotelefonile:
5300 0550 - parkimiskorraldus
528 3077   - talvesadama kapten  
5344 7540 - majahalduri avariitelefon
 

Pärnu Haldusteenused

 Pärnu Haldusteenused