park

Pärnu Haldusteenused

Alates 16. novembrist 2020 on ajutiselt peatunud biolagunevate kottide müük Pärnu Haldusteenuste kontoris.

Parkimislubade ostmise ja viivistasude otsuste vaiete puhul palume eelistada elektroonilisi kanaleid.

Kontakt

Telefon 443 3877

E-post: info@haldusteenused.ee

Biolagunevaid kotte saab soetada Pakendikeskusest (Pae 1, Pärnu linn).

Pärnu Haldusteenused on Pärnu Linnavalitsuse hallatav asutus, mis on ellu kutsutud linna omandis olevate objektide haldamiseks ja hooldamiseks ning linnakodanike teenindamiseks.

Ettevõte teostab heakorratöid kõikidel Pärnu linna kalmistutel, haldab munitsipaalelamuid, hoiab korras bussipeatused ja korraldab tasulist parkimist.

Ettevõte osutab erinevaid teenuseid ka linnakodanikele: langetab puid, juurib põõsaid, lükkab lund ja niidab muru.

Hauaplatside kujundamine, ehitamine, korrastamine, puhastamine, kirjete taastamine ja lepinguline hooldamine on teenusteliikideks mida osutame linna kalmistutel.

Pärnu Haldusteenuste töötajad vastavad ka kolmele ööpäevaringselt toimivatele infotelefonile:

+372 5344 7540 – majahalduri avariitelefon
+372 5300 0550 – parkimiskorraldus