Skip to content

park

Pärnu Haldusteenused

BIOLAGUNEVATE KOTTIDE müük toimub Pärnu Linnavalitsuse hoone sisehoovis sisenemisega Suur-Sepa tänava poolt E-R kell 9.00-16.00. Vajalik ette helistamine tel. 443 3877 või +372 51 97 47 47

Biolagunevad kotid 10 tk rullis maksavad 3,30 €.

PARKIMISLUBADE ostmise ja viivistasude otsuste vaiete puhul palume eelistada elektroonilisi kanaleid.

Info:
tel. 443 3877 või +372 51 97 47 47
info@haldusteenused.ee

Pärnu Haldusteenused on Pärnu Linnavalitsuse hallatav asutus, mis on ellu kutsutud linna omandis olevate objektide haldamiseks ja hooldamiseks ning linnakodanike teenindamiseks.

Ettevõte teostab heakorratöid kõikidel Pärnu linna kalmistutel, haldab munitsipaalelamuid, hoiab korras bussipeatused ja korraldab tasulist parkimist.

Ettevõte osutab erinevaid teenuseid ka linnakodanikele: langetab puid, juurib põõsaid, lükkab lund ja niidab muru.

Hauaplatside kujundamine, ehitamine, korrastamine, puhastamine, kirjete taastamine ja lepinguline hooldamine on teenusteliikideks mida osutame linna kalmistutel.

Pärnu Haldusteenuste töötajad vastavad ka kolmele ööpäevaringselt toimivatele infotelefonile:

+372 5344 7540 – majahalduri avariitelefon
+372 5300 0550 – parkimiskorraldus